Helaas heeft het Corona virus ook Ons Huis getroffen en is het daarom gesloten. De activiteiten zijn geschrapt en de overheid heeft samenkomsten en alle vergunnings-plichtige evenemtenten tot 1 juni verboden. Dit heeft ook impact op de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken in en rond het Ons Huis. Onder andere de onderhoudsploeg draait op een laag pitje, geen huurders, geen kaarters, geen darters, geen feestjes, Michel niet achter de bar, geen bingo, geen koningsdag activiteiten en helaas ook geen rommelmarkt. Hoelang de maatregelen nog duren weet niemand

We gaan proberen, voor zover mogelijk, de reeds afgelaste en nog geplande activiteiten in te halen. Wij vertrouwen erop dat we dan weer op jullie hulp en steun kunnen rekenen. Dit geldt zeker voor ons leukste en grootste evenement de rommelmarkt. Wanneer en hoe? Dat weten we nog niet en dat zal afhangen van de duur van de maatregelen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u helaas niet terecht aan de bar maar mocht u iets hebben: info@onshuiszoeterwoude.nl